منوی سایت
قیمت طلا 1/144/000 تومان
(ابشده گرمی 18 عیار)

متعلقات موجود

بدون متعلقات

بدون متعلقات

در صورتی که قصد سفارش زنجیر یا سنگ ندارید این گزینه را انتخاب کنید. همچنین برای محصولاتی مانند انگشتر و گوشواره نیز این گزینه انتخاب کنید.

سنگ گردنبندی

سنگ اونیکس مات

سنگ اونیکس مات

قیمت: 180/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

قیمت: 310/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

قیمت: 310/000 تومان

سنگ منشور لوموس صورتی

سنگ منشور لوموس صورتی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ منشور لوموس سفید

سنگ منشور لوموس سفید

قیمت: 280/000 تومان

مروارید پرورشی اصل

مروارید پرورشی اصل

قیمت: 850/000 تومان

سنگ چشم نظر

سنگ چشم نظر

قیمت: 180/000 تومان

سنگ ماربل صدفی

سنگ ماربل صدفی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ آرتمیس اصل

سنگ آرتمیس اصل

قیمت: 280/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رامسس

سنگ رامسس

قیمت: 180/000 تومان

سنگ کاتن

سنگ کاتن

قیمت: 180/000 تومان

سنگ تراش خورده هانی بی

سنگ تراش خورده هانی بی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ مارکوف روسی

سنگ مارکوف روسی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ دلربای اصل

سنگ دلربای اصل

قیمت: 280/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن براق تراش

سنگ اونیکس پلی‌گن براق تراش

قیمت: 190/000 تومان

سنگ اونیکس براق

سنگ اونیکس براق

قیمت: 280/000 تومان

سنگ کلوپاترای سرخ

سنگ کلوپاترای سرخ

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رادیانس سبز

سنگ رادیانس سبز

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رادیانس آبی

سنگ رادیانس آبی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رادیانس سرخابی

سنگ رادیانس سرخابی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اورانوس تراش خورده

سنگ اورانوس تراش خورده

قیمت: 280/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

قیمت: 180/000 تومان

چرم دستبندی

چرم شبرو کمبو آستردار قهوه‌ای

چرم شبرو کمبو آستردار قهوه‌ای

قیمت: 180/000 تومان

چرم سیلکی آستردار زرشکی زرین

چرم سیلکی آستردار زرشکی زرین

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو آستردار دوردوخت مشکی زرین با قفل رولکسی

چرم شبرو آستردار دوردوخت مشکی زرین با قفل رولکسی

قیمت: 180/000 تومان

چرم هورس تخت با بافت لوله‌ای آستردار دوردوخت قهوه‌ای زرین

چرم هورس تخت با بافت لوله‌ای آستردار دوردوخت قهوه‌ای زرین

قیمت: 180/000 تومان

چرم هورس تخت با بافت لوله‌ای کنار آستردار دوردوخت قهوه‌ای زرین

چرم هورس تخت با بافت لوله‌ای کنار آستردار دوردوخت قهوه‌ای زرین

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو آستردار قهوه‌ای زرین

چرم شبرو آستردار قهوه‌ای زرین

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو بافت زرین

چرم شبرو بافت زرین

قیمت: 150/000 تومان

چرم مدل صوفیه

چرم مدل صوفیه

قیمت: 220/000 تومان

چرم مدل رپتایل سه ردیفه قهوه‌ای

چرم مدل رپتایل سه ردیفه قهوه‌ای

قیمت: 130/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت آستردار مشکی

چرم شبرو دوردوخت آستردار مشکی

قیمت: 180/000 تومان

چرم هورس دوردوخت آستردار قهوه‌ای

چرم هورس دوردوخت آستردار قهوه‌ای

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت قهوه‌ای

چرم شبرو دوردوخت قهوه‌ای

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو آستردار قهوه‌ای زرین

چرم شبرو آستردار قهوه‌ای زرین

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت کمبو سرمه‌ای

چرم شبرو دوردوخت کمبو سرمه‌ای

قیمت: 180/000 تومان

چرم هورس آستردار قهوه‌ای زرین با قفل رولکسی

چرم هورس آستردار قهوه‌ای زرین با قفل رولکسی

قیمت: 180/000 تومان

چرم کمبو طرح صوفیه

چرم کمبو طرح صوفیه

قیمت: 180/000 تومان

چرم طرح رپتایل بافت ریز

چرم طرح رپتایل بافت ریز

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت دوال قهوه‌ای

چرم شبرو دوردوخت دوال قهوه‌ای

قیمت: 180/000 تومان

چرم کمبو مشکی

چرم کمبو مشکی

قیمت: 180/000 تومان

چرم کمبو قهوه‌ای

چرم کمبو قهوه‌ای

قیمت: 180/000 تومان

چرم کمبو صورتی

چرم کمبو صورتی

قیمت: 180/000 تومان

چرم کمبو قرمز

چرم کمبو قرمز

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت طرح جین

چرم شبرو دوردوخت طرح جین

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو آستردار طرح جین

چرم شبرو آستردار طرح جین

قیمت: 180/000 تومان

چرم طرح رپتایل بنفش سوخته براق

چرم طرح رپتایل بنفش سوخته براق

قیمت: 180/000 تومان

چرم شبرو آستردار مشکی با قفل رولکسی

چرم شبرو آستردار مشکی با قفل رولکسی

قیمت: 180/000 تومان

سنگ دستبندی

سنگ فیروزه آفریقایی ویولتا شجر

سنگ فیروزه آفریقایی ویولتا شجر

قیمت: 150/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی سیر شجر

سنگ فیروزه آفریقایی سیر شجر

قیمت: 150/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی کاربنی شجر

سنگ فیروزه آفریقایی کاربنی شجر

قیمت: 150/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

قیمت: 150/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

قیمت: 150/000 تومان

سنگ منشور لوموس صورتی

سنگ منشور لوموس صورتی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ منشور لوموس سفید

سنگ منشور لوموس سفید

قیمت: 150/000 تومان

مروارید پرورشی اصل

مروارید پرورشی اصل

قیمت: 250/000 تومان

سنگ چشم نظر

سنگ چشم نظر

قیمت: 150/000 تومان

سنگ ماربل صدفی

سنگ ماربل صدفی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ آرتمیس اصل

سنگ آرتمیس اصل

قیمت: 150/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

قیمت: 150/000 تومان

سنگ رامسس

سنگ رامسس

قیمت: 150/000 تومان

سنگ کاتن

سنگ کاتن

قیمت: 150/000 تومان

سنگ تراش خورده هانی بی

سنگ تراش خورده هانی بی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ مارکوف روسی

سنگ مارکوف روسی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ دلربای اصل

سنگ دلربای اصل

قیمت: 150/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

قیمت: 150/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن براق تراش

سنگ اونیکس پلی‌گن براق تراش

قیمت: 150/000 تومان

سنگ اونیکس براق

سنگ اونیکس براق

قیمت: 150/000 تومان

سنگ کلوپاترای سرخ

سنگ کلوپاترای سرخ

قیمت: 150/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ رادیانس سبز

سنگ رادیانس سبز

قیمت: 150/000 تومان

سنگ رادیانس آبی

سنگ رادیانس آبی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ رادیانس سرخابی

سنگ رادیانس سرخابی

قیمت: 150/000 تومان

سنگ اورانوس تراش خورده

سنگ اورانوس تراش خورده

قیمت: 150/000 تومان

سنگ بلند ارب تراش خورده

سنگ بلند ارب تراش خورده

قیمت: 150/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

قیمت: 150/000 تومان

زنجیر طلا و نقره مردانه و زنانه

زنجیر طلای زنانه

جهت دریافت مدل‌های بیشتر زنجیر، پس از ثبت سفارش از طریق واحد فروش استعلام بفرمایید.

زنجیر طلای زنانه

قیمت: 1/587/000 تومان

زنجیر نقره زنانه حلقه‌ای

زنجیر با بافت حلقه‌ای، ساخته شده از نقره ۹۲۵. در صورت درخواست امکان روکش طلا بدون هزینه اضافه نیز وجود دارد.

زنجیر نقره زنانه حلقه‌ای

قیمت: 380/000 تومان

زنجیر نقره زنانه مکعبی

زنجیر با بافت مکعبی، ساخته شده از نقره ۹۲۵. در صورت درخواست امکان روکش طلا بدون هزینه اضافه نیز وجود دارد.

زنجیر نقره زنانه مکعبی

قیمت: 380/000 تومان

زنجیر نقره مردانه مکعبی

زنجیر با بافت مکعبی، ساخته شده از نقره ۹۲۵. در صورت درخواست امکان روکش طلا بدون هزینه اضافه نیز وجود دارد.

زنجیر نقره مردانه مکعبی

قیمت: 560/000 تومان

سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید
ارتباط مستقیم با واتسپ