منوی سایت
قیمت طلا 3/409/000 تومان
(ابشده گرمی 18 عیار)

متعلقات موجود

بدون متعلقات

بدون متعلقات

در صورتی که قصد سفارش زنجیر یا سنگ ندارید این گزینه را انتخاب کنید. همچنین برای محصولاتی مانند انگشتر و گوشواره نیز این گزینه انتخاب کنید.

زنجیر طلا و نقره مردانه و زنانه

زنجیر طلای زنانه - شماره یک

زنجیر طلای زنانه - شماره یک

قیمت: 3/645/000 تومان

زنجیر طلای زنانه - شماره دو

زنجیر طلای زنانه - شماره دو

قیمت: 4/902/000 تومان

زنجیر طلای زنانه - شماره سه

نا موجود

زنجیر طلای زنانه - شماره سه

قیمت: 5/526/000 تومان

زنجیر طلای زنانه - شماره چهار

زنجیر طلای زنانه - شماره چهار

قیمت: 6/774/000 تومان

زنجیر طلای زنانه - شماره پنج

زنجیر طلای زنانه - شماره پنج

قیمت: 9/705/000 تومان

زنجیر نقره زنانه حلقه‌ای - شماره 1

زنجیر با بافت حلقه‌ای، ساخته شده از نقره ۹۲۵. در صورت درخواست امکان روکش طلا بدون هزینه اضافه نیز وجود دارد.

زنجیر نقره زنانه حلقه‌ای - شماره 1

قیمت: 700/000 تومان

زنجیر نقره مردانه کارتیه - شماره 2

زنجیر با بافت مکعبی، ساخته شده از نقره ۹۲۵. در صورت درخواست امکان روکش طلا بدون هزینه اضافه نیز وجود دارد.

زنجیر نقره مردانه کارتیه - شماره 2

قیمت: 1/500/000 تومان

سنگ گردنبندی

سنگ اونیکس مات

سنگ اونیکس مات

قیمت: 310/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

قیمت: 750/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

قیمت: 750/000 تومان

سنگ منشور لوموس صورتی

سنگ منشور لوموس صورتی

قیمت: 380/000 تومان

سنگ منشور لوموس سفید

سنگ منشور لوموس سفید

قیمت: 380/000 تومان

مروارید پرورشی اصل

مروارید پرورشی اصل

قیمت: 1/750/000 تومان

سنگ چشم نظر

سنگ چشم نظر

قیمت: 310/000 تومان

سنگ ماربل صدفی

سنگ ماربل صدفی

قیمت: 610/000 تومان

سنگ آمیتیست اصل

سنگ آمیتیست اصل

قیمت: 610/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

قیمت: 380/000 تومان

سنگ رامسس

سنگ رامسس

قیمت: 310/000 تومان

سنگ کاتن

سنگ کاتن

قیمت: 310/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

قیمت: 380/000 تومان

سنگ اونیکس براق

سنگ اونیکس براق

قیمت: 380/000 تومان

سنگ کلوپاترای سرخ

سنگ کلوپاترای سرخ

قیمت: 610/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

قیمت: 380/000 تومان

سنگ رادیانس سبز

سنگ رادیانس سبز

قیمت: 310/000 تومان

سنگ رادیانس آبی

سنگ رادیانس آبی

قیمت: 310/000 تومان

سنگ رادیانس سرخابی

سنگ رادیانس سرخابی

قیمت: 310/000 تومان

سنگ اورانوس تراش خورده

سنگ اورانوس تراش خورده

قیمت: 380/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

قیمت: 380/000 تومان

سنگ لاجورد سایز متوسط

سنگ لاجورد سایز متوسط

قیمت: 610/000 تومان

سنگ لاجورد سایز بزرگ

سنگ لاجورد سایز بزرگ

قیمت: 610/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی شجر پاک

سنگ فیروزه آفریقایی شجر پاک

قیمت: 750/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی تراش‌خورده پاک

سنگ فیروزه آفریقایی تراش‌خورده پاک

قیمت: 750/000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم

قیمت: 380/000 تومان

سنگ چشم زخم

سنگ چشم زخم

قیمت: 310/000 تومان

سنگ طرح مروارید

سایز این سنگ‌ها متغیر بوده و ترتیب آن از کوچک به بزرگ می‌باشد. مهره‌های بزرگ جلوی گردنبند قرار میگیرد.

سنگ طرح مروارید

قیمت: 380/000 تومان

سنگ کندی

سنگ کندی

قیمت: 380/000 تومان

سنگ دون اناری تراش

سنگ دون اناری تراش

قیمت: 380/000 تومان

سنگ طرح آمیتیست

سنگ طرح آمیتیست

قیمت: 380/000 تومان

سنگ شٍل

سنگ شٍل

قیمت: 610/000 تومان

سنگ دلربا سرمه ای

سنگ دلربا سرمه ای

قیمت: 610/000 تومان

سنگ دستبندی

سنگ فیروزه آفریقایی سیر شجر

سنگ فیروزه آفریقایی سیر شجر

قیمت: 380/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

سنگ فیروزه آفریقایی پاک

قیمت: 380/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

سنگ فیروزه آفریقایی شجر

قیمت: 380/000 تومان

سنگ منشور لوموس صورتی

سنگ منشور لوموس صورتی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ منشور لوموس سفید

سنگ منشور لوموس سفید

قیمت: 280/000 تومان

مروارید پرورشی اصل

مروارید پرورشی اصل

قیمت: 680/000 تومان

سنگ چشم نظر

سنگ چشم نظر

قیمت: 280/000 تومان

سنگ ماربل صدفی

سنگ ماربل صدفی

قیمت: 380/000 تومان

سنگ آمیتیست اصل

سنگ آمیتیست اصل

قیمت: 380/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

سنگ برزیلی پلی‌کروم مات

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رامسس

سنگ رامسس

قیمت: 280/000 تومان

سنگ کاتن

سنگ کاتن

قیمت: 280/000 تومان

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

سنگ برزیلی پلی‌کروم براق

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن براق تراش

سنگ اونیکس پلی‌گن براق تراش

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اونیکس براق

سنگ اونیکس براق

قیمت: 280/000 تومان

سنگ کلوپاترای سرخ

سنگ کلوپاترای سرخ

قیمت: 380/000 تومان

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

سنگ اونیکس پلی‌گن آتش‌فشانی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رادیانس سبز

سنگ رادیانس سبز

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رادیانس آبی

سنگ رادیانس آبی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ رادیانس سرخابی

سنگ رادیانس سرخابی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اورانوس تراش خورده

سنگ اورانوس تراش خورده

قیمت: 280/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

سنگ فیروزه آفریقایی نقش شجر

قیمت: 280/000 تومان

سنگ لاجورد سایز متوسط

سنگ لاجورد سایز متوسط

قیمت: 380/000 تومان

سنگ لاجورد سایز بزرگ

سنگ لاجورد سایز بزرگ

قیمت: 380/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی شجر پاک

سنگ فیروزه آفریقایی شجر پاک

قیمت: 380/000 تومان

سنگ فیروزه آفریقایی تراش‌خورده پاک

سنگ فیروزه آفریقایی تراش‌خورده پاک

قیمت: 380/000 تومان

سنگ یشم

سنگ یشم

قیمت: 280/000 تومان

سنگ اونیکس مات

سنگ اونیکس مات

قیمت: 280/000 تومان

سنگ کندی

سنگ کندی

قیمت: 280/000 تومان

سنگ دون اناری تراش

سنگ دون اناری تراش

قیمت: 280/000 تومان

سنگ طرح آمیتیست

سنگ طرح آمیتیست

قیمت: 280/000 تومان

مروارید شٍل

مروارید شٍل

قیمت: 380/000 تومان

سنگ دلربا سرمه ای

سنگ دلربا سرمه ای

قیمت: 380/000 تومان

چرم دستبندی

چرم جیر دوردوخت قهوه ای قفل رولکسی

چرم جیر دوردوخت قهوه ای قفل رولکسی

قیمت: 300/000 تومان

چرم جیر قهوه ای قفل رولکسی

چرم جیر قهوه ای قفل رولکسی

قیمت: 300/000 تومان

چرم شبرو کمبو آستردار قهوه‌ای

چرم شبرو کمبو آستردار قهوه‌ای

قیمت: 240/000 تومان

چرم سیلکی آستردار زرشکی زرین

چرم سیلکی آستردار زرشکی زرین

قیمت: 240/000 تومان

چرم جیر دوردوخت مشکی زرین با قفل رولکسی

چرم جیر دوردوخت مشکی زرین با قفل رولکسی

قیمت: 300/000 تومان

چرم شبرو کمبو آستردار مشکی زرین

چرم شبرو کمبو آستردار مشکی زرین

قیمت: 240/000 تومان

چرم شبرو بافت زرین

چرم شبرو بافت زرین

قیمت: 150/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت قهوه‌ای

چرم شبرو دوردوخت قهوه‌ای

قیمت: 300/000 تومان

چرم شبرو آستردار قهوه‌ای زرین

چرم شبرو آستردار قهوه‌ای زرین

قیمت: 300/000 تومان

چرم کمبو طرح صوفیه

چرم کمبو طرح صوفیه

قیمت: 320/000 تومان

چرم کمبو صورتی

چرم کمبو صورتی

قیمت: 240/000 تومان

چرم طرح رپتایل بنفش سوخته براق

چرم طرح رپتایل بنفش سوخته براق

قیمت: 240/000 تومان

چرم دو دور قهوه‌ای روشن

چرم دو دور قهوه‌ای روشن

قیمت: 320/000 تومان

چرم دوردوخت قرمز

چرم دوردوخت قرمز

قیمت: 240/000 تومان

چرم زرشکی با بافت

چرم زرشکی با بافت

قیمت: 240/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت قهوه ای سوخته

چرم شبرو دوردوخت قهوه ای سوخته

قیمت: 240/000 تومان

چرم شبرو دوردوخت مشکی

چرم شبرو دوردوخت مشکی

قیمت: 240/000 تومان

چرم دو دور مشکی

چرم دو دور مشکی

قیمت: 320/000 تومان

چرم دولایه قهوه‌ای سوخته

چرم دولایه قهوه‌ای سوخته

قیمت: 300/000 تومان

چرم دولایه دور دوخت قهوه‌ای

چرم دولایه دور دوخت قهوه‌ای

قیمت: 300/000 تومان

چرم دو دور قهوه ای سوخته

چرم دو دور قهوه ای سوخته

قیمت: 320/000 تومان

چرم دوردوخت آستردار قهوه ای

چرم دوردوخت آستردار قهوه ای

قیمت: 240/000 تومان

چرم دولایه مشکی قفل رولکسی

چرم دولایه مشکی قفل رولکسی

قیمت: 300/000 تومان

چرم کودکانه

چرم کودکانه

قیمت: 240/000 تومان

چرم مشکی شبرو رولکسی

چرم مشکی شبرو رولکسی

قیمت: 300/000 تومان

چرم طرح رپتایل قهوه ای

چرم طرح رپتایل قهوه ای

قیمت: 240/000 تومان

چرم طرح رپتایل مشکی

چرم طرح رپتایل مشکی

قیمت: 240/000 تومان

چرم شبرو قهوه ای

چرم شبرو قهوه ای

قیمت: 240/000 تومان

چرم شبرو مشکی

چرم شبرو مشکی

قیمت: 240/000 تومان

چرم دو لایه عسلی

چرم دو لایه عسلی

قیمت: 300/000 تومان

چرم شبرو قهوه ای دوردوخت

چرم شبرو قهوه ای دوردوخت

قیمت: 240/000 تومان

چرم دولایه قهوه ای دوردوخت

چرم دولایه قهوه ای دوردوخت

قیمت: 300/000 تومان

چرم شبرو سرمه ای دوردوخت کمبو

چرم شبرو سرمه ای دوردوخت کمبو

قیمت: 240/000 تومان

چرم جاسوییچی

چرم جاسوییچی

چرم جاسوییچی

قیمت: 300/000 تومان

چرم جاسوییچی

چرم جاسوییچی

قیمت: 300/000 تومان

چرم جاسوییچی

چرم جاسوییچی

قیمت: 300/000 تومان

چرم جاسوییچی

چرم جاسوییچی

قیمت: 300/000 تومان

سوالی دارید؟ همین حالا بپرسید
ارتباط مستقیم با پشتیبانی